چابهار

ساعت 10 شب روز یکم از میدان آرژانتی حرکت می کنیم صبح روز بعد در یزد خواهیم بود پس از صرف صبحانه در هتل لاله یزد تا غروب برنامه یزگردی داریم محل هایی را که بازدید خاهیم کرد بافت قدیمی یزد و زندان اسکندر مسجد جامع دخمه آرامگاه زرشتیان و سپس راهی ماهان کرمان می شویم و شب را در اقامتگاه بومگردی که در آنجا رزرو شده است اقامت خواهیم داشت صبجانه در محل هتل جهانگردی صرف می شود و سپس تا ظهر برنامه بازدید از باغ شاهزاده و آرامگاه شاه نعمت الله ولی را در دستور کار داریم و بعد از آن راهی چابهار می شویم ناهار در بم صرف می شود حدود 11 شب به چابهار میرسیم و شب در محل اقامت استراحت می کنیم روز سوم بازدید از شرق جابهار شامل انحیر معابد و خور لیپار کو ه های مریخی بندر بریس و پسابندر و گواتر را خواهیم داشت و استراحت در چابهار روز چهارم سفر غرب چابهار را داریم شامل کهیر گل فشان و بندر تنگ و کویر درک و استراحت در چابهار روز پنجم برنامه دریای بزرگ چابهار و کنارک و منطقه آزاد در برنامه داریم و استراحت در محل اقامت روز ششم روز برگشت می باشد به سمت کرمان حرکت می کنیم و پس از بازدید از ارگ بم شب را در کویر شهداد سپری می کنیم و روز هعتم تا ظهر بازدید از کویر شهداد و سپس صرف ناهار و عزیمت به تهران انشاالله تا 12 شب در تهران هستیم

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

چابهار