دکمه ها و آیکون های اجتماعی

این نمونه ای از تگ صفحه است و می توانید آن را با استفاده از تنظیمات صفحه تنظیم کنید

دکمه های رنگ از پیش تعریف شده

سیاهسبزآبیزردقرمزOrangeDark BlueسبززمردصورتیPurple

پروفایل های اجتماعی استایل تیره